Suluini Mağarası

Suluini Mağarası

Suluini Mağarası

 Uzunsu Deresi’nin Değirmenlik Vadisi’nde tekrar yeraltına inmesiyle ve Körükini Mağarası’ nın çıkışının 300 metre aşağısında başlar. Körükini Mağarası’ndan daha kısa olmasına rağmen Suluin Mağarası’nda çok etkileyici geçitler vardır.

    Değirmenlik Vadisi’ nin karşılıklı yükseklikleri arasında bulunan polyede çok büyük kayalar bulunur. Mağaranın üst girişi kayalıktır. Girişten sonra iki gölet geçildikten sonra uzun gölete gelinir.(150 m)

    Mağaranın genişliği 3-8 metre arasında değişmektedir, fakat yükseklik 20 metrenin üzerine çıkabilir. Derin sular geçitteki tüm genişlikleri kaplar, kısa kürekli bir bot ile suda gezilebilir. Bazı kısımlarda suyun derinliği 5 metreye ulaşabilmektedir.

    Geçit çıkışa doğru daha da genişler. Burada oldukça muhteşem görünen 10 metre genişliğindeki yarık, gittikçe genişlemektedir. Mağaranın çıkışı etrafında çok büyük genişlikler oluşmuştur. Mağara içinde görünen kenarlar yoktur.

    Mağarayı gezmek isteyenler yanlarında mutlaka bot bulundurmalı ve çıkış kısmından bot ile giriş yapmalıdırlar. Mağara çıkışına kadar stabilize yol ile ulaşım mevcuttur.

Suluini Mağarası
Suluini Mağarası
DEREBUCAK WEATHER